Mario Bernardi

Last played Wednesday, July 17 2019 at 05:51 AM
 • Album: Dmitri Hvorostovsky | Verdi
 • Buy Track
6:54
Last played Tuesday, July 16 2019 at 05:03 PM
13:57
Last played Monday, July 15 2019 at 05:42 AM
8:34
Last played Wednesday, July 10 2019 at 11:01 AM
 • Album: Dmitri Hvorostovsky | Verdi
 • Buy Track
6:16
Last played Wednesday, July 10 2019 at 09:55 AM
5:05
Last played Tuesday, July 09 2019 at 03:22 PM
 • Album: Sowande | Milhaud | Suites
 • Buy Track
2:16
Last played Saturday, July 06 2019 at 09:12 PM
 • Album: Dmitri Hvorostovsky | Verdi
 • Buy Track
8:32
Last played Saturday, June 29 2019 at 03:22 AM
4:48
Last played Sunday, June 23 2019 at 12:56 PM
 • Album: Sowande | Milhaud | Suites
 • Buy Track
3:49
Last played Thursday, March 28 2019 at 12:00 PM
16:52
Last played Wednesday, October 31 2018 at 06:19 AM
9:32
Last played Sunday, November 13 2016 at 02:07 PM
 • Album: This is the colour of my dreams
 • Buy Track
9:33
Last played Thursday, March 20 2014 at 12:44 PM
 • Album: The Music of | La musique de John Estacio
 • Buy Track
6:02
Last played Tuesday, June 01 2010 at 12:25 PM
 • Album: This is the colour of my dreams
 • Buy Track
29:58