Dmitri Shostakovich

Last played Thursday, August 03 2017 at 07:11 PM
7:02
Last played Thursday, August 03 2017 at 07:06 PM
 • Album: Shostakovich Plays Shostakovich
 • Buy Track
4:44
Last played Tuesday, May 23 2017 at 07:59 PM
20:58
Last played Thursday, October 06 2016 at 08:28 PM
31:32
Last played Tuesday, September 27 2016 at 11:16 PM
 • Album: Shostakovich String Quartets
 • Buy Track
37:15
Last played Tuesday, September 27 2016 at 10:40 PM
 • Album: Rostropovich: The Russian Years
 • Buy Track
32:50
Last played Tuesday, September 27 2016 at 10:23 PM
 • Album: Shostakovich String Quartets
 • Buy Track
15:08
Last played Tuesday, September 27 2016 at 09:27 PM
54:03
Last played Tuesday, September 27 2016 at 09:17 PM
 • Album: Shostakovich Plays Shostakovich
 • Buy Track
6:08
Last played Tuesday, September 27 2016 at 08:41 PM
27:38
Last played Tuesday, September 27 2016 at 08:16 PM
 • Album: Shostakovich String Quartets
 • Buy Track
21:36
Last played Tuesday, September 27 2016 at 07:24 PM
 • Album: Shostakovich: Symphony No. 10
 • Buy Track
50:25
Last played Tuesday, September 27 2016 at 07:16 PM
 • Album: Shostakovich Plays Shostakovich
 • Buy Track
5:05
Last played Tuesday, September 27 2016 at 07:05 PM
 • Album: Shostakovich Plays Shostakovich
 • Buy Track
11:40
Last played Tuesday, September 27 2016 at 06:27 PM
34:47
Last played Tuesday, September 27 2016 at 06:01 PM
 • Album: Shostakovich String Quartets
 • Buy Track
23:46
Last played Tuesday, September 27 2016 at 05:01 PM
58:54
Last played Tuesday, September 27 2016 at 04:47 PM
 • Album: Shostakovich Plays Shostakovich
 • Buy Track
3:05
Last played Tuesday, September 27 2016 at 04:44 PM
 • Album: Shostakovich Plays Shostakovich
 • Buy Track
2:56
Last played Tuesday, September 27 2016 at 04:23 PM
 • Album: Shostakovich String Quartets
 • Buy Track
19:42