Dmitri Shostakovich

Last played Friday, November 17 2017 at 08:56 PM
 • Album: Shostakovich: Symphony No. 5
2:55
Last played Friday, November 17 2017 at 08:48 PM
8:06
Last played Friday, November 17 2017 at 08:00 PM
46:36
Last played Thursday, October 12 2017 at 08:37 PM
12:08
Last played Thursday, August 03 2017 at 07:18 PM
1:39
Last played Thursday, August 03 2017 at 07:11 PM
7:02
Last played Thursday, August 03 2017 at 07:06 PM
 • Album: Shostakovich Plays Shostakovich
4:44
Last played Tuesday, May 23 2017 at 07:59 PM
20:58
Last played Thursday, October 06 2016 at 08:28 PM
31:32
Last played Tuesday, September 27 2016 at 11:16 PM
 • Album: Shostakovich String Quartets
37:15
Last played Tuesday, September 27 2016 at 10:40 PM
 • Album: Rostropovich: The Russian Years
32:50
Last played Tuesday, September 27 2016 at 10:23 PM
 • Album: Shostakovich String Quartets
15:08
Last played Tuesday, September 27 2016 at 09:27 PM
54:03
Last played Tuesday, September 27 2016 at 09:17 PM
 • Album: Shostakovich Plays Shostakovich
6:08
Last played Tuesday, September 27 2016 at 08:41 PM
 • Album: Symphony No. 12 "1917"
27:38
Last played Tuesday, September 27 2016 at 08:16 PM
 • Album: Shostakovich String Quartets
21:36
Last played Tuesday, September 27 2016 at 07:24 PM
 • Album: Shostakovich: Symphony No. 10
50:25
Last played Tuesday, September 27 2016 at 07:16 PM
 • Album: Shostakovich Plays Shostakovich
5:05
Last played Tuesday, September 27 2016 at 07:05 PM
 • Album: Shostakovich Plays Shostakovich
11:40
Last played Tuesday, September 27 2016 at 06:27 PM
34:47